Velké projekty

Kulturní rok na vsi

Tento projekt byl plánován na celý rok 2004. Každý měsíc byl věnován určité společenské nebo kulturní aktivitě určené široké veřejnosti. Jednotlivá témata měsíčních akcí se odvíjela od předem naplánovaného harmonogramu a od požadavků zájemců o celý projekt z řad veřejnosti. Prostřednictvím tohoto projektu jsme chtěli rozvíjet kulturní a společenský život v Nové Říši a zároveň oživit a využít obecní prostory pro nekomerční kulturní a sociální aktivity.

Kalvárie znovu ožívá

Dlouholetý projekt Novoříšského kulturního spolku, KALVÁRIE ZNOVU OŽÍVÁ, je z velké části naplněn. Celá kulturní památka, která se dochovala do současnosti, je zrestaurována a čeká na své návštěvníky. Také se tato křížová cesta stala naučnou stezkou v rámci projektu Cestujeme po Regionu Renesance.

Tak šel čas a peníze na novoříšskou křížovou cestu

Úspěšné a důležité projekty 2004 - 2010

ŽIVÉ NÁMĚSTÍ

Cílem projektu Živé náměstí bylo probudit k životu krásné novoříšské náměstí, které nabízí nespočet zajímavých veřejných míst pro společná setkávání. Tento projekt byl podpořen nadací VIA z Regionálního fondu rozvoje - výzva souSedíme si.

Kalendář akcí


Mapa

Novoříšský kulturní spolek
U Mlýna 270
Nová Říše 588 65, Česká republika
telefon: 776 022 355 (Magda Pojerová)
728 829 060 (Michaela Novotná)

e-mail: nokus@novarise.cz
č. účtu: 4100005296/7940
IČ: 26634139
DIČ: CZ26634139

Facebook