Novoříšský kulturní spolek

Novoříšský kulturní spolek vznikl v červnu roku 2003 za účelem celkového rozvoje kulturního dění a zachování kulturních tradic obce Nová Říše a novoříšského mikroregionu. Snažíme se zkvalitňovat jak kulturní život, tak i životní prostředí v Nové Říši:

prostřednictvím aktivit v oblasti kultury, divadla, literatury a výtvarného umění (výstavy, koncerty, literární pořady atd.);
prostřednictvím vzdělávacích akcí;
publikační činností;
navazováním spolupráce s ostatními spolky v regionu, s institucemi a dalšími osobnostmi, které se věnují podobným cílům.

Během své činnosti navázal spolek úzkou spolupráci s institucemi městečka Nová Říše (s Obcí Nová Říše, Základní školou Nová Říše, Opatstvím a kanonií premonstrátů Nová Říše a ostatními spolky).

 

Výroční zprávy

Kalendář akcí


Mapa

Novoříšský kulturní spolek
U Mlýna 270
Nová Říše 588 65, Česká republika
telefon: 776 022 355 (Magda Pojerová)
728 829 060 (Michaela Novotná)

e-mail: nokus@novarise.cz
č. účtu: 4100005296/7940
IČ: 26634139
DIČ: CZ26634139

Facebook