Historie - Osobnosti

Jan Moštěk

Jedním z novoříšských rodáků byl také český malíř a spisovatel Jan Moštěk, jehož výtvarné dílo vychází z expresionismu.

Jan Novák

Rodiště Jana Nováka, Nová Říše, i místo jeho studií na jezuitském gymnáziu, Velehrad, jsou významnými moravskými duchovními centry se starobylými kláštery. Nová Říše navíc s tradicí Otokara Březiny a Velehrad se silnou tradicí cyrilometodějskou. To byla místa Novákova dětství a mládí. Jan Novák se v Nové Říši narodil v domě čp. 8, na kterém mu byla odhalena pamětní deska.

Augustin Machalka

Augustin Machalka se narodil 14. září roku 1906 v Ústí u Hranic. Do komunity premonstrátů byl přijat obláčkou dne 4. prosince 1928, při níž přijal jméno Augustin. Slavné sliby složil 13. srpna 1933, na kněze byl vysvěcen 5. července 1934 v Brně na Petrově. V rámci řádu byl kooperátorem v novoříšském klášteře a provizorem celé kanonie. V průběhu druhé světové války byl 29. května 1942 spolu s ostatními bratry zajat gestapem. Po výsleších a vězení v Brně, v nechvalně známých Kounicových kolejích, byl v lednu roku 1943 převezen do Osvětimi, poté do Buchenwaldu a Dachau.

Otokar Březina

Otokar Březina, vlastním jménem Václav Jebavý, jeden z nejvýznamnějších českých básníků, esejistů a myslitelů, představitel symbolismu v naší literatuře. Narodil se 19. září 1868 v Počátkách, v rodině venkovského ševce. Ve svém rodišti vychodil měšťanku a v Telči vyšší zemskou reálku. Po krátkém učitelském období v Jinošově byl přeložen do Nové Říše, kde působil v letech 1888 - 1901. Zde také vzniklo jeho stěžejní dílo - všech pět básnických sbírek.

Marcelin Reiss

Marcelin Reiss - lékař, spolkový aktivista, čestný občan Nové Říše - se narodil v Bílovici. Pocházel z chudých poměrů tkalcovské rodiny. Po končení studií na lékařské fakultě přijal místo v Nové Říši jako klášterní lékař a bezmála půlstoletí, až do roku 1893, tuto funkci vykonával.

Bratři Vraničtí

Bratři Vraničtí byli současníky slavného trojhvězdí hudebních skladatelů Josepha Haydna, Wolfganga Amadea Mozarta a Ludwiga van Beethovena, se kterými je spojoval nejen umělecký osud, ale také hluboké lidské přátelství. Jejich umělecká dráha je pozoruhodná především tím, že nevyšli z muzikantského rodu.

Bedřich Semrád

Bedřich smrád byl významný varhanář působící v 18. stol. v Čechách a na Moravě. Narodil se kolem roku 1704 v Nové Říši. Přesné datum narození nelze stanovit kvůli absenci shořelých matrik (možná byl synem nebo vnukem Jana Semráda z domu čp. 73). Zemřel v dubnu 1784 v Sedlci, kde měl svou varhanářskou dílnu.

Kalendář akcí


Mapa

Novoříšský kulturní spolek
U Mlýna 270
Nová Říše 588 65, Česká republika
telefon: 776 022 355 (Magda Pojerová)
728 829 060 (Michaela Novotná)

e-mail: nokus@novarise.cz
č. účtu: 4100005296/7940
IČ: 26634139
DIČ: CZ26634139

Facebook