Historie - Památky

Klášter Nová Říše, premonstrátský klášter

Premonstrátský klášter byl založen ve 13. století a svojí barokní podobu získal v průběhu 18. století, kdy hospodářsky i kulturně nejvíce prosperoval. Prohlídková trasa kromě návštěvy opatského kostela sv. Petra a Pavla nabízí pamětní síň bratří Pavla a Antonína Vranických i klášterní knihovnu. Ta je zdobena výjevy ze života zakladatele premonstrátského řádu sv. Norberta a mezi knihami se nacházejí čtyři vzácné svazky herbáře z 18. století, jež se staly předlohou pro výzdobu tzv. novoříšské keramiky.

Kostel sv. Petra a Pavla

Kostel sv. Petra a Pavla je vynikající ukázkou barokní architektury na Moravě. Vnitřní stěny kostela jsou vyzdobeny freskami Jana Lukáše Krackera z let 1766–1767. Bohatá a vkusná malířská výzdoba je vhodně doplněná umělecky hodnotným mobiliářem. Kostel lze navštívit v rámci prohlídky areálu premonstrátského kláštera.

Novoříšská křížová cesta

Novoříšská křížová cesta vede podél cesty na Zdeňkov na místní vrch zvaný Spravedlnost (591 m n m), který se nachází severovýchodně od obce. Na tomto kopci byl roku 1863, u příležitosti 1000-letého výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu, postaven žulový kříž. O deset let později (r. 1873) zásluhou městečka a zdejšího kláštera vznikla i samotná křížová cesta skládající se původně ze 13 zděných výklenkových kaplí. Spolu se stávajícím žulovým křížem tak tvořila typických 14 zastavení, z nichž se do dnešních dob dochovalo bohužel jen 10 kapliček a kříž.

Kalendář akcí


Mapa

Novoříšský kulturní spolek
U Mlýna 270
Nová Říše 588 65, Česká republika
telefon: 776 022 355 (Magda Pojerová)
728 829 060 (Michaela Novotná)

e-mail: nokus@novarise.cz
č. účtu: 4100005296/7940
IČ: 26634139
DIČ: CZ26634139

Facebook