Kalvárie znovu ožívá

Dlouholetý projekt Novoříšského kulturního spolku, KALVÁRIE ZNOVU OŽÍVÁ, je z velké části naplněn. Celá kulturní památka, která se dochovala do současnosti, je zrestaurována a čeká na své návštěvníky. Také se tato křížová cesta stala naučnou stezkou v rámci projektu Cestujeme po Regionu Renesance.

Pilotní projekt Kalvárie znovu ožívá – rok 2010/2011

Rozsáhlý projekt Kalvárie znovu ožívá, Novoříšský kulturní spolek zahájil v roce 2010 a to pilotním projektem pod stejným názvem. Cílem projektu bylo v první fázi vzbudit zájem obyvatel v nejbližším okolí a motivovat je k přispění vlastní prací nebo k finančnímu daru, který by v budoucnu pomohl při opravě a dostavbě kapliček. V rámci projektu se uskutečnily akce pro děti a jejich rodiče, koncerty pro veřejnost.

Terénní úpravy se také počítají do obnovení křížové cesty

Před započetím opravy křížové cesty se uskutečnilo několik pracovních setkání z řad veřejnosti a upravila se cesta kolem kapliček a samotný vrch křížové cesty. Vše se zbavilo od náletových dřevin, kamenů apod. Byla použita i těžká technika a došlo k zbagrování vrchu křížové cesty a odstranění hlubších kořenů a upravení a srovnání terénu, zasetí trávy a vysázení nových stromků i keřů.

Restaurování Kamenného kříže s litinovým korpusem Krista – rok 2012

V roce 2012 se začalo s restaurováním kamenného žulového kříže na samém vrcholu křížové cesty. Samotný kříž prošel generální opravou, a znovu má vhodné tělo Kristovo, které odpovídá více původnímu. Také byla na kříž umístěna kopie pamětní desky, z níž se dochovalo pouze torzo.

Restaurování čtyř kapliček na vrcholu křížové cesty – rok 2013

V další etapě se začala oprava – restaurování čtyř kapliček na vrchu Spravedlnost – vrchu křížové cesty. Kapličkám byly navráceny vyprofilované desky, které se jen z části zachovaly. Kapličky si zasloužily izolaci a hlavně nové omítky a na vrcholy kapliček byly znovu umístěny dřevěné kříže, které v minulosti na kapličkách byly.

Restaurování tří kapliček u silnice směrem na Zdeňkov – rok 2013

Ve stejném roce pak byly ještě opraveny tři kapličky, které se ještě nacházejí na pozemku městyse Nová Říše směrem na Želetavu. Některé z kapliček byly narovnány do původní polohy a také jim byly vedle nových omítek, opravení zdiva apod., navráceny dřevěné křížky.

Restaurování posledních tří kapliček v kopci – rok 2014

Součástí tohoto kroku bylo restaurování posledních tří kapliček pod kopcem Spravedlnost.

Vytvoření naučné stezky - rok 2014/2015

Křížová cesta se stala součástí projektu Cestujeme po Regionu Renesance. Díky tomuto projektu jsme získali možnost znovu obnovit přístupovou cestu ke kopci Spravedlnost, umístit informační panel pod kopec Spravedlnost a vytvořit propagační materiály ke křížové cestě: informační leták, pexeso a další propagační materiály pro děti. Dále se křížová cesta stala součástí mobilního průvodce.

 „ADOPTUJTE“ SI „SVOJI“ KAPLIČKU

Posledním krokem je dostavba chybějících tří kapliček. Začátkem května 2015 byla znovu vyhlášena veřejná sbírka a zároveň se rozjel projekt s názvem „Adoptujte“ si „svoji“ kapličku. Lidé, firmy, organizace měli a mají možnost přispět určitou částkou na výstavbu kapličky a poté se tak stanou donátorem a jejich přispění bude na kapličce zveřejněno – na kamenné desce. Kdo chtěl také přispět, ale anonymně, mohl vhodit svůj příspěvek do pokladniček umístěných na dvou veřejných místech v městysu Nová Říše – v UNIPRU a v kostele sv. Petra a Pavla.

Vrácení litinových obrazů do kapliček

A takovou třešničkou na křížové cestě bude navrácení litinových obrazů do výklenků kapliček. Z originálů litinových obrazů, které jsou nyní uloženy v novoříšském premonstrátském klášteře, budou vytvořeny kopie a ty pak budou nainstalovány zpět do kapliček.

 

Kalendář akcí


Mapa

Novoříšský kulturní spolek
U Mlýna 270
Nová Říše 588 65, Česká republika
telefon: 776 022 355 (Magda Pojerová)
728 829 060 (Michaela Novotná)

e-mail: nokus@novarise.cz
č. účtu: 4100005296/7940
IČ: 26634139
DIČ: CZ26634139

Facebook