Kulturní rok na vsi

Tento projekt byl plánován na celý rok 2004. Každý měsíc byl věnován určité společenské nebo kulturní aktivitě určené široké veřejnosti. Jednotlivá témata měsíčních akcí se odvíjela od předem naplánovaného harmonogramu a od požadavků zájemců o celý projekt z řad veřejnosti. Prostřednictvím tohoto projektu jsme chtěli rozvíjet kulturní a společenský život v Nové Říši a zároveň oživit a využít obecní prostory pro nekomerční kulturní a sociální aktivity.

Aktivity v rámci projektu Kulturní rok na vsi

Nová Říše v dobách minulých – beseda na téma historie Nové Říše a premonstrátského kláštera. Přednášející Milan Dušek a Vladislav Vilímek. Jednalo se o zahajovací aktivitu projektu Kulturní rok na Vsi.

Z pohádky do pohádky – Hotch Potch – vystoupení dětského tanečního souboru z Jihlavy na známé pohádkové melodie.

Na obzoru Island - beseda o cestování po ostrově ohně a ledu. Přednášeli manželé Kasalovi z Dačic. 

Recitál Igora Šeba a Jiřího Toufara - Igor Šebo je nejlepším představitelem českého šansonu. Společně s vynikajícím klavíristou Jiřím Toufarem se novoříšskému publiku představili písněmi a šansony, které mají duši a dokáží člověka oslovit..

Pohádkovým lesem za Ferdou Mravencem a jeho přáteli – dětské odpoledne v rámci projektu Kulturní rok na vsi. Jedná se o první ročník Pohádkového lesa. Pro děti bylo připraveno několik sportovních stanovišť, na kterých je čekal Ferda Mravenec, brouk Pytlík, Beruška a další postavičky ze známé pohádkové knížky Ondřeje Sekory. Po zvládnutí soutěžní trasy, která povedla lesem, si děti mohli v cíli zatancovat společně s pohádkovými postavičkami.

Je tu, Jan Moštěk – výstava výtvarných děl novoříského rodáka, malíře a spisovatele Jana Moštěka. Výstava byla prezentována ve výstavní síni premonstrátského kláštera.

Novoříšský hudebně-pohodový festiválek - nultý ročník festiválku zahájil známý písničkář Jiří Dědeček, kterého vystřídal vokálně instrumentální soubor Pilgrim Pimple. Nádvoří premonstrátského kláštera.

Vyprávění o Hollywoodu a národních parcích Kalifornie aneb kde medvědi kradou hroznový cukr – přednáška s promítáním zajímavých fotografií a videozáznamem z dobrodužného putování pod mrakodrapy, mezi medvědy a atrakcemi Hollywoodu.

Divadelní festiválek aneb novoříšské kejklování – první ročník festivalu zahájil divadelní soubor z Jihlavy De Facto Mimo groteskní jednoaktovkou od A. P. Čechova – Námluvy. Sobotní odpoledne patřilo dětem, pro které byla připravena pohádka Jak kašpárek učil čerty zpívat v podání divadelního studia Tyláček. Ani tento den nepřišlo zkrátka dospělé obecenstvo, neboť večer vystoupil divadelní soubor NaKopTyjátr s komedií Fatální bratři. Festiválek vyvrcholil v neděli, kdy ho zakončil divadelní soubor Klicpera Jihlava muzikálem Výtečníci.

Předvánoční setkání pro děti a benefiční aukce – prodejní výstava výtvorů dětí z MŠ a ZŠ včetně kulturního odpoledne pro celou Novou Říši spojeným s benefiční aukcí.

Kalendář akcí


Mapa

Novoříšský kulturní spolek
U Mlýna 270
Nová Říše 588 65, Česká republika
telefon: 776 022 355 (Magda Pojerová)
728 829 060 (Michaela Novotná)

e-mail: nokus@novarise.cz
č. účtu: 4100005296/7940
IČ: 26634139
DIČ: CZ26634139

Facebook