Tak šel čas a peníze na novoříšskou křížovou cestu

2012
1) Oprava kamenného žulové kříže - dotace MK ČR    
celkem 132020
dotace 99000
doplatek 33020
2013
2) Oprava 4 kapliček na vrcholu křížové cesty - PRV    
celkem 191544
dotace 172389
doplatek 19155
2013
3) Oprava 3 kapliček u silnice - MK ČR      
celkem 132660
dotace 105000
doplatek 27660
2014
4) Oprava 3 kapliček v kopci - MK ČR      
celkem 120601
dotace 90000
doplatek 30601
2014
5) Revitalizace původní cesty a tisk propagačních materiálů - EU  
celkem 158000
dotace 134300
doplatek 23700

Celkem investováno 734825
z toho dotace 600689
z toho dary, sbírky, vlastní prostředky  134136

Kalendář akcí


Mapa

Novoříšský kulturní spolek
U Mlýna 270
Nová Říše 588 65, Česká republika
telefon: 776 022 355 (Magda Pojerová)
728 829 060 (Michaela Novotná)

e-mail: nokus@novarise.cz
č. účtu: 4100005296/7940
IČ: 26634139
DIČ: CZ26634139

Facebook