ŽIVÉ NÁMĚSTÍ

Cílem projektu Živé náměstí bylo probudit k životu krásné novoříšské náměstí, které nabízí nespočet zajímavých veřejných míst pro společná setkávání. Tento projekt byl podpořen nadací VIA z Regionálního fondu rozvoje - výzva souSedíme si.

V rámci projektu se nám podařilo zapojit do aktivit místní obyvatele, kterí společně s námi pořádali akce na veřejném prostranství - na náměstí, které se tak stalo centrem sousedského dění. Středobodem náměstí je kašna, která se stala hlavním znakem tohoto projektu a zároveň poskytovala zázemí pro stylizovanou kavárničku.

Obsahem projektu byly jednotlivé akce pořádané společně s veřejností. Hlavní částí bylo sestavení pracovní skupiny, která se skládala z řad NOKUSu a veřejnosti a ze zástupců dalších místních spolků a školy.

Akce se prolínaly celým rokem 2015. Začalo se hned v lednu a to pracovním setkáním s veřejností, kde se projekt představil a začalo se plánovat jednotlivé akce - Oživený velikonoční jarmark, Sousedský piknik, Setkání při jazzové hudbě, Živé tvůrčí dílny, Živé výstavy, Cvičení v parku a další.

 

Kalendář akcí


Mapa

Novoříšský kulturní spolek
U Mlýna 270
Nová Říše 588 65, Česká republika
telefon: 776 022 355 (Magda Pojerová)
728 829 060 (Michaela Novotná)

e-mail: nokus@novarise.cz
č. účtu: 4100005296/7940
IČ: 26634139
DIČ: CZ26634139

Facebook