Novoříšská křížová cesta

Publikováno 30. 4. 2015, 10.31 h

Novoříšská křížová cesta vede podél cesty na Zdeňkov na místní vrch zvaný Spravedlnost (591 m n m), který se nachází severovýchodně od obce. Na tomto kopci byl roku 1863, u příležitosti 1000-letého výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu, postaven žulový kříž. O deset let později (r. 1873) zásluhou městečka a zdejšího kláštera vznikla i samotná křížová cesta skládající se původně ze 13 zděných výklenkových kaplí. Spolu se stávajícím žulovým křížem tak tvořila typických 14 zastavení, z nichž se do dnešních dob dochovalo bohužel jen 10 kapliček a kříž.


Novoříšská křížová cesta je kulturní památka zapsaná v registru nemovitých kulturních památek pod č. 28145/7-5043.

* * *

Kaple vznikly podle nákresu stavebního mistra Krištofa a pod jeho vedením byly postaveny. Jedná se o jednoduché poklony obdélného půdorysu se sedlovou střechou a nikou – prostorem na obraz. Ozdobeny byly olejovými obrazy na plechu od Čeňka Neumanna z Telče, které byly později nahrazeny litinovými reliéfy. Tyto litinové obrazy se v současné době nachází v místním klášteře a kapličky jsou zatím bez výzdoby. Dále byly zdobeny také dřevěnými křížky od novoříšského truhlářského mistra p. Nixe. Kamenickou práci pak provedl mrákotínský mistr Martin Neužil.

* * *

Původní umístění chybějících kapliček není již zcela přesně známo, ale dle Pamětního spisu se 1. zastavení nacházelo v obci u mostu za řekou Vápovkou. V tomto staročeském ručně psaném pamětním spisu se též píše: „Tato křížová cesta vedena jest od mostu nad řekou Vápovkou podél cesty Želetavské vpravo, na vrchol tak zvaný „Spravedlnost“. Kdežto L.P. 1863 postaven byl památný kříž s nápisem „Pomník tisícenočnice příchodu ss. Cyrilla a Methoda do Moravy“ “. Celá křížová cesta byla vybudována v poměrně krátkém čase. Prvotní myšlenka vznikla sice již roku 1863. Ale než došlo k vyřízení všech potřebných dokumentů a získání financí ve veřejné sbírce, uplynulo několik let a samotná stavba započala v dubnu 1873. Téhož roku 28. září na svátek sv. Václava byla už křížová cesta slavnostně vysvěcena.

* * *

Na 6. dochované kapličce je umístěna pamětní tabule „místo tragické smrti selky Marie Veselé +19. 8. 1957“. Usmýkal ji zde splašený kůň.

* * *

Celá křížová cesta, která se nacházela po mnoho let v neutěšeném stavu, a hrozilo i zřícení kapliček, postupně prochází celkovou rekonstrukcí díky místnímu kulturnímu spolku NOKUS v rámci projektu „Kalvárie znovu ožívá“. Rekonstrukce byla započata v roce 2013. Celé okolí kapliček bylo vyčištěno od nevzhledných dřevin a kapličky samotné byly opraveny. Okolo nik byly vráceny vyprofilované okraje, které se částečně zachovaly jen u 8. kapličky. Kaple, které se nakláněly, byly usazovány a všude jsou navráceny nové dřevěné křížky. Samotný kříž na Kalvárii již prošel generální opravou a znovu má vhodné tělo Kristovo, které odpovídá více původnímu. Také byla na kříž umístěna kopie pamětní desky, z níž se dochovalo pouze torzo. Též chybějící kapličky by měly být časem vystavěny a rozmístěny mezi již stávající.

Kalendář akcí


Mapa

Novoříšský kulturní spolek
U Mlýna 270
Nová Říše 588 65, Česká republika
telefon: 776 022 355 (Magda Pojerová)
728 829 060 (Michaela Novotná)

e-mail: nokus@novarise.cz
č. účtu: 4100005296/7940
IČ: 26634139
DIČ: CZ26634139

Facebook