Něco málo k historii Nové Říše

Publikováno 29. 1. 2017, 12.06 h

Dějiny Nové Říše začínají v roce 1211, kdy byl založen premonstrátský ženský klášter Markvartem z Červeného Hrádku a jeho manželkou Vojslavou.

* První zmínka o Nové Říši jako o městečku je z roku 1354. V roce 1363 byla Nová Říše povýšena na městečko a markrabě Jan jí propůjčil tržní právo a poté následovalo několik dalších jarmarečních práv. Nová Říše byla několikrát vypleněna.
* V roce 1641 zaniká ženský klášter a je vystřídán klášterem mužským. V roce 1646 byla v obci poprvé zřízena škola. V letech 1678 zde bylo 69 domků a z toho 51 šenkovních a také zde byly dva mlýny.
* V roce 1800 opat Jan Nepomucký Pelikán zřídil ve zdejším klášteře gymnázium a šlechtický konvikt. Gymnázium bylo o osm let později zrušeno.
* V roce 1848 byla vystavěna nová školní budova a v roce 1908 byla postavená nová, která stojí dodnes směrem na Telč.
* O deset let později byl založen Spolek pro nemocnici korunního prince Rudolfa. Nemocnice byla slavnostně vysvěcena v roce 1863 a v této době byl také postaven kamenný žulový kříž na vrchlu Spravedlnost k výročí příchu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
* 1873 byla postavená novoříšská křížová cesta
* V obci byl Poštovní úřad, dva peněžní ústavy, četnická stanice, telegrafní úřad, Živnostencká a pokračovací škola a fungovalo zde několik spolků: čtenářský, lesnický, zemědělský, Sokol, spolek Omladina, včelařský spolek, Orel, spolek Domovina
* Historie dobrovolných hasičů se píše od roku 1884
* V roce 1918 byla nemocnice korunního prince Rudolfa přejmenovaná na Dobročinný ústav a fungovala zde v letech 1920-1948 měšťanská škola. V roce 1939 pak byla činnost ústavu ukončena - nyní se v této budově nachází radnice.

 

Kalendář akcí


Mapa

Novoříšský kulturní spolek
U Mlýna 270
Nová Říše 588 65, Česká republika
telefon: 776 022 355 (Magda Pojerová)
728 829 060 (Michaela Novotná)

e-mail: nokus@novarise.cz
č. účtu: 4100005296/7940
IČ: 26634139
DIČ: CZ26634139

Facebook