Jan Novák

Publikováno 26. 1. 2017, 21.31 h

Rodiště Jana Nováka, Nová Říše, i místo jeho studií na jezuitském gymnáziu, Velehrad, jsou významnými moravskými duchovními centry se starobylými kláštery. Nová Říše navíc s tradicí Otokara Březiny a Velehrad se silnou tradicí cyrilometodějskou. To byla místa Novákova dětství a mládí. Jan Novák se v Nové Říši narodil v domě čp. 8, na kterém mu byla odhalena pamětní deska.

Kalendář akcí


Mapa

Novoříšský kulturní spolek
U Mlýna 270
Nová Říše 588 65, Česká republika
telefon: 776 022 355 (Magda Pojerová)
728 829 060 (Michaela Novotná)

e-mail: nokus@novarise.cz
č. účtu: 4100005296/7940
IČ: 26634139
DIČ: CZ26634139

Facebook