Novoříšská křížová cesta

Publikováno 30. 4. 2015, 09.38 h

Novoříšská křížová cesta je krásná výletní - vycházková trasa, která vede půvabnou krajinou. Na této stezce vám budou průvodcem jednotlivé zděné výklenkové kapličky, které byly po několik desítek let neudržované. Pokud vytrváte, zavedou vás kapličky ža na samotný vrch křížové cesty - kopec Spravedlnost, kde na vás čeká odměna v podobě překrásného výhledu na Novou Říši a okolní krajinu.

Vydejte se tedy i vy po stopách GENIA LOCI této kulturní památky a objevte kouzlo Novoříšské křížové cesty, která postupně odkrývá znovu svůj historický a kulturní půvab.

Křížová cesta byla postavena v roce 1873. Již v roce 1863 byl u příležitosti tisíciletého výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu vystavěn na vrcholu kopce žulový kříž.

 

Do výklenků kapliček byly zpočátku umístěny obrazy od Čeňka Neumanna, které byly malovány na plechu. Pravděpodobně z důvodu jejich poškození byly tyto obrazy nahrazeny litinovými reliéfy, jejichž kopie by se měly vrátit zpět do kapliček. Originály jsou umístěny v místním premonstrátském klášteře.

3. zastavení - "Pán Ježíš padá pod křížem poprvé."

 

 

 

 

 

Naučná stezka po křížové cestě začíná před kostelem sv. Petra a Pavla, kde umístěna informační tabule.

V místním premonstrátském klášteře můžete získat informační leták, který vás bude provázet celou křížovou cestou. Děti zde dostanou pexeso s motivem křížové cesty a další upomínkové předměty.

Pokračujte pak dále klikatými uličkami, kde vám cestu ukáží dřevěné šipky s nápisem Kalvárie. Dojdete tak až na konec Nové Říše směrem na Želetavu a popravé cestě vás už bude vítat dřevěný můstek, který vás přivede k prvnímu zastavení křížové cesty.

1. zastavení - "Pán Ježíš osouzen k smrti."

2. zastavení - "Pán Ježíš přijímá kříž."

 

Mezi druhým a třetím zastavením se můžete zastavit a odpočinout si a přitom ti přečíst na informační tabuli zajímavé informace o křížové cestě.

 

 

3. zastevení - "Pán Ježíš padá pod křížem poprvé."

4. zastavení - "Pán Ježíš potkává svou Matku."

5. a 6. zastavení - "Šimon Kyrenský pománá Pánu Ježíši nést kříž." a "Veronika podává Pánu Ježiši roušku." - zde tyto kapličky chybí a s jejich výstavbou se počítá v roce 2015-16.

 

7. zastavení - "Pán Ježíš padá pod křížem podruhé."

8. zastavení - "Pán Ježíš napomíná plačící ženy." - tato kaplička také chybí a bude také postavena.

9. zastavení - "Pán Ježíš padá pod křížem potřetí."

 

 

 

 

 

 

 

10., 11., 12., 13. a 14 - tato zastavení najdete již na samotném kopci:

10. zastavení - "Pán Ježíš zbaven roucha."
11. zastavení - "Pán Ježíš přibit na kříž."
12. zastavení - "Pán Ježíš umírá na kříži."
13. zastavení - "Tělo Pána Ježíše sňato z kříže."
14. zastavení - "Tělo Pána Ježíše uloženo do hrobu."

Na samotném kopci se může zastavit u dalšího informačního panelu, který vás seznámí s průběhem celkové obnovy novoříšské křížové cesty.

Na tomto odkazu najdete mobilního průvodce, který vás provede celou křížovou cestou pomocí vašeho mobilního telefonu: http://www.geotrips.eu/cs/pruvodce/region-renesance/trasa/ns4-novorisska-krizova-cesta/mapa

Další informace o celkové obnově křížové cesty a o celém projektu Kalvárie znovu ožívá najdete zde.

 

 

 

 

Kalendář akcí


Mapa

Novoříšský kulturní spolek
U Mlýna 270
Nová Říše 588 65, Česká republika
telefon: 776 022 355 (Magda Pojerová)
728 829 060 (Michaela Novotná)

e-mail: nokus@novarise.cz
č. účtu: 4100005296/7940
IČ: 26634139
DIČ: CZ26634139

Facebook